Stavba zimoviště Zadov - Chalupy

Autor: KV <admin(at)server.cz>, Téma: SAPARD, Vydáno dne: 10. 02. 2004

V roce 2003 pan ing. Pichler zrealizoval projekt na modernizaci zimoviště pro masný skot spolufinancovaný z programu SAPARD.
CELKOVÉ NÁKLADY: 840 000,-Kč
DOBA REALIZACE:10/03 - 12/03
KAPACITA: 30 VDJ
ZPEVNĚNÁ PLOCHA: 550 m2
DALŠÍ VYBAVENÍ: Manipulační a fixační zařízení - coral systém.