Úprava sazeb vyrovnávacích příspěvků na pomoc méně příznivým oblastem a na agroenviromentální opatření

Autor: KV <admin(at)server.cz>, Téma: Dotace a podpory, Vydáno dne: 05. 08. 2004

Vyjádření MZe ze dne 16. 7. 2004 Zdroj: mze 16.7.2004

V Praze dne 16. 7. 2004

Vyjádření ministerstva zemědělství k úpravě sazeb vyrovnávacích příspěvků v NV č. 241/2004 Sb., o provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními a NV č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenviromentálních opatření).

Ministerstvo zemědělství připravuje novelu uvedených Nařízení vlády. Důvodem k tomuto kroku je změna momentálně pevně stanovených sazeb vyrovnávacích příspěvků, které v této podobě nedávají žádný prostor k úpravě. Nově bude stanoveno rozpětí jednotlivých vyrovnávacích příspěvků se spodní sazbou 75 – 80 % (bude upřesněno) původní výše, horní sazba zůstává v původní výši.

Touto změnou si otevíráme možnost přizpůsobit výslednou výši sazeb vyrovnávacího příspěvku, protože při překročení dojednané výše bychom byli vystaveni sankcím ze strany EU.

Prostředky k financování HRDP v roce 2004 jsou zajištěny v plném objemu a zemědělské veřejnosti garantujeme vyplacení maxima možného, až do výše sjednaného rámce.

Martin Severa tiskový mluvčí MZe