Zpráva o realizaci akce č 1 a 2

Autor: KV <admin(at)server.cz>, Téma: Projetkt, Vydáno dne: 08. 12. 2008

Program rozvoje venkova – osa I. a II.

Dne 25.11.2008. a 27.11. 2008 byla realizována vzdělávací akce v rámci projektu č: 2008 – 07/002/13100/231/001327, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost na téma Program rozvoje venkova – osa I. a II.

Zemědělci se na vzdělávací akci seznámili s možnostmi získávání dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova v oblastech „modernizace zemědělských podniků“, programu „mladý zemědělec“ a “předčasné ukončení zemědělské činnosti“.

V další části byly představeny nové podmínky agroenvironmentálních opatření při hospodaření na území velkoplošného chráněného území v rámci přechodu na systém EAFRD.

Sami si mohli vyzkoušet jednoduché zpracování žádosti do PRV a určení způsobu využití jednotlivých půdních bloků dle podmínek vlastní farmy, včetně výpočtu bilance živin.

Každému účastníkovi byly poskytnuty výukové materiály v elektronické i písemné podobě. Zároveň každý obdržel „Osvědčení“ o absolvování vzdělávací akce.

Celkem se každé akce zúčastnilo 20 zemědělců.

Podklady k semináři ke stažení