Regionální centrum PRO-BIO Šumava

Informační web pro ekologické zemědělce     www.pro-bio.stachy.cz

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 69 nalezených)

| 0-50 | 50-69 |
Realizace projektu PRV - Odborné vzdělávání PRO-BIO Šumava 11/013/1310b/231/001665
(KV, Akce pro zemědělce, 11.06.2013)
PROJEKT 13. kolo PRV:

Program rozvoje venkova - Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost.

Projekt je realizován od 1.6.2011 do 30.6.2013. V rámci projektu je realizováno 10 vzdělávacích akcí pro zemědělce a 3 exkurze.

Vzdělávací akce se vztahují k následujícím opatřením osy I. a II. EAFRD:
- Modernizace zemědělských podniků
- Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
- Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech
- Agroenvironmentální opatření a ochrana životního prostředí
- Práce s Portálem FARMÁŘ - získávání informací a vedení povinné evidence

Důraz je kladen zvláště na tematický okruh: zákonné požadavky na hospodaření vztahujících se k nárokům na přímé platby (cross-compliance).

Hlavní cíle projektu jsou:
- Přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků
- Zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí zemědělských podniků
- Zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů
- Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti zemědělských subjektů
- Podpora komplexních způsobů hospodaření na zemědělské půdě, šetrných ke složkám životního prostředí
- plnit Povinné požadavky na hospodaření (SMR) a standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC).

Celkové plánované náklady projektu jsou 499. 600 Kč.


Výukové materiály a podklady přednášek projektu:

Žádost o výjimku z pravidel - zásahy na zvířatech

Žádost o výjimku z pravidel - vitamíny

Žádost o výjimku z pravidel – nákupy zvířat

Žádost o vydání povolení pro používání osiv nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství

Tabulka - Ekoújma

Prezentace - Seminář zemědělci na Šumavě 2013

Prezentace - školení přímé platby 2013

Prezentace - školení přímé platby 2012

Zásady poskytování dotací v roce 2013

Prezentace - Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (NV č. 282/2011 Sb.) o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, 2013

Prezentace - Novela nařízení vlády č. 79/2007 Sb., (NV č. 282/2011 Sb.)o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, 2012

Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., č. 213/2009 Sb. a č. 202/2010 Sb

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, 2013

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, 2013

Prezentace – Národní dotace, PGRLF, 2013

Prezentace – Národní dotace, PGRLF, 2012

Prezentace – Ekologické zemědělství, změny české legislativy, 2012

Příručka ochrany proti vodní erozi

Příručka pro žadatele, 2013

Prezentace – Svaz ekologického zemědělství PRO-BIO, 2013

Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin, 2012

Portál farmáře - Základní informace a doporučení pro uživatele

Kontrola podmíněnosti, CROSS COMPLIANCE, 2011

Podklady pro školení, Hospodaření v okolí vod

Podklady pro školení, Evidence půdy

Podklady pro školení, Katastr v LPIS

Podklady pro školení, Evidence půdy, Eroze v LPIS

Podklady pro školení, Evidence půdy, Základní orientace v LPIS

Podklady pro školení, Evidence půdy, Areály v LPIS

LPIS A EPH SNADNO A RYCHLE - Soubor základních postupů pro práci s aplikací

Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku, 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE – ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ POSTUPY

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO EVIDENCI PŘIROZENÉ PLEMENITBY NA PORTÁLU FARMÁŘE

Ohlášení změny v rámci ekologického způsobu hospodaření podle platných legislativních předpisů

Podklady pro školení, EPH, Bilance výroby a užití statkových hnojiv

Podklady pro školení, EPH, Jak evidovat pastvu v EPH

Podklady pro školení, EPH, Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy

Podklady pro školení , EPH, Jak evidovat hnojení a aplikace POR

Stručný postup pro přípravu žádosti o dotace, které jsou součástí Jednotné žádosti a Změnové žádosti o zařazení AEO, 2012

Kontrola podmíněnosti, cross compliance, 2012

Hodnocení újmy ekologických rizik

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku, tabulka, 2013


Seminář - Chov koz a zpracování mléka
(KV, Akce pro zemědělce, 29.03.2010)
dne 7. dubna 2010, od 10.00 hodin Jakub Špatný, Ekofarma KOFA, Bílsko 25


Dovolte nám pozvat Vás na veletrh BIOSTYL 2008
(KV, Akce pro zemědělce, 28.03.2008)
Mezinárodní KONTRAKTAČNÍ A PRODEJNÍ veletrh zdravé výživy, ekologie a zdravého životního stylu, probíhá 27. - 30. 03. 2008 v Praze na Výstavišti Holešovice.

….podrobné informace o veletrhu….

POVINNÁ EVIDENCE HNOJIV A ZMĚNY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ
(KV, Akce pro zemědělce, 11.02.2008)
seminář

V čtvrtek 21. února 2008 od 9:00 hodin

Místo konání: v hotelu ANNA Vimperk (ul. Kaplířova 168)


Seminář PROGRAM EVIDENCE V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ
(KV, Akce pro zemědělce, 11.01.2008)
V úterý 22. ledna 2008 od 10:00 hodin

Místo konání: v hotelu ANNA Vimperk (ul. Kaplířova 168)

Program semináře:

1. Zakoupili jste si program „Evidence v ekologickém zemědělství – GC EKOLOG“. V rámci pomoci vám tento program plně využívat, organizujeme školení na ovládání programu přímo pracovníky společnosti GEOCENTRUM s.r.o. která program vyvinula. Na semináři bude předveden postup při práci s programem a zodpovězeny vaše případné dotazy.

2. Možnosti čerpání dotací v rámci „Programu rozvoje venkova“ – vyhlášení 26.2.2008

….pozvánka na seminář

Seminář
(KV, Akce pro zemědělce, 03.12.2007)

Chyby, omyly a rezervy v produkci, zdraví a welfare v ekologických chovech dojnic

Zajímavý seminář pořádá VÚŽV Praha dne 5.12.2007 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby Praha - Uhříněves.

Podrobnosti naleznete v pozváncePozvánka na seminář
(KV, Akce pro zemědělce, 30.11.2007)
Chyby, omyly a rezervy v produkci, zdraví a welfare v ekologických chovech dojnic - seminář je určen chovatelům dojnic, koná se 5.12.2007 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze - Uhříněvsi.

Pozvánka

Exkurze - Alternativní zdroje energie a zpracování biopotravin
(KV, Akce pro zemědělce, 09.10.2007)
RC PRO-BIO ŠUMAVA si Vás dovoluje pozvat na exkurzi "Alternativní zdroje energie a zpracování biopotravin", která proběhne v pátek 19.10.2007.
Všechny další informace naleznete v pozvánce

4. ročník BIODOŽÍNEK Country Life 2007
(KV, Akce pro zemědělce, 31.08.2007)
Chcete poznat, jak to chodí na ekofarmě či jak funguje mlýn? Rádi byste se naučili zdravě a přitom chutně vařit – a to za asistence nejznámějšího českého kuchaře specializovaného na vegetariánskou kuchyni? Chcete ukázat svým dětem, jak vypadá tradiční lidová oslava dožínek? Rádi byste výhodně nakoupili BIO výrobky či ekologické čistící prostředky? Anebo prostě jen chcete příjemně strávit jednu zářijovou neděli?

Seminář „PROGRAM EVIDENCE V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ“
(KV, Akce pro zemědělce, 13.06.2007)
V pondělí 25.června 2007 od 9:00 hodin

Místo konání: v hotelu VLTAVA Vimperk (ul.Kaplířova 62)

Program semináře:

V letošním roce jste si zakoupili program „Evidence v ekologickém zemědělství – GC EKOLOG“. V rámci pomoci vám tento program plně využívat, organizujeme školení na ovládání programu přímo pracovníky společnosti GEOCENTRUM s.r.o. která program vyvinula. Na semináři bude předveden postup při práci s programem a zodpovězeny vaše případné dotazy.

Předpokládaný konec semináře ve 14:00 hodin.

Vstup na seminář je zdarma.

Exkurze „Ekologické farmy a agro-envi opatření“
(KV, Akce pro zemědělce, 10.05.2007)
RC PRO-BIO Šumava pořádá exkurzi „Ekologické farmy a agro-envi opatření“

Odjezd: čtvrtek 17.5.2007 v 7:00 hodin – autobusové nádraží VIMPERK

Ministr Gandalovič jednal s představiteli Svazu marginálních oblastí
(KV, Akce pro zemědělce, 23.04.2007)
Tisková zpráva

Praha, 19. dubna 2007Ministr Gandalovič jednal s představiteli Svazu marginálních oblastí


O otázce případné úpravy dotace na zatravněné pozemky v ekologickém zemědělství pro příští období a možnostech hospodaření v méně příznivých oblastech dnes hovořil ministr zemědělství Petr Gandalovič s představiteli Svazu marginálních oblastí. Pokračoval tak v diskusi nad konkrétními otázkami, se kterými se ministr setkal při návštěvě ekofarem v podhorských a horských oblastech, kam na pozvání svazu zavítal minulý pátek. !

Seminář „DOTACE - AGRO ENVI OPATŘENÍ“
(KV, Akce pro zemědělce, 17.04.2007)
Ve čtvrtek 19.4.2007 od 9:00 hodin

Místo konání: EUROCAMP BĚŠINY u Klatov

Program semináře:

1) Informace k podávání žádostí do programu Rozvoje venkova (EAFRD) v roce 2007

2) Dotační tituly – Agroenvironmentální opatření v NP a CHKO Šumava pro rok 2007

3) zásady nového systému evidence hnojiv

Přednášející: Ing WALDMANN - ZA MZe, Ing Jiří Střelka, CSc – poradce ÚZPI

Vstup na seminář je zdarma.Pozvánku naleznete zde


Seminář PROGRAM ROZVOJE VENKOVA, 2. dubna 2007
(KV, Akce pro zemědělce, 27.03.2007)
RC PRO-BIO ŠUMAVA

si Vás dovoluje pozvat na seminář

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA,

který proběhne dne 2. dubna od 9:00 hodin v hotelu Anna ve Vimperku

Pozvánku s programem naleznete zde


SEMINÁŘ ZEMĚDĚLSKÉ DOTACE V ROCE 2007
(KV, Akce pro zemědělce, 27.03.2007)
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihočeského kraje (KIS JK)

při Regionální agrární komoře Jihočeského kraje (RAK JK)

Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

tel./fax: (+420) 387 411 710, e-mail: oakcb@wvgroup.cz

IČO 260 37 041

Vás srdečně zve na semináře

konané za podpory Ministerstva zemědělství ČR a Jihočeského kraje na téma

ZEMĚDĚLSKÉ DOTACE V ROCE 2007

(přímé platby, podpory LFA, AEO, národní dotace)

které se uskuteční v úterý 3. dubna 2007 od 9:30 hodin

v Aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 15 (budova BOBÍKU)

a

ve čtvrtek 5. dubna od 9.30 hodin v KD Dražice ( 8 km z Tábora směr Písek)

PREZENCE OD 9:00 HODIN

ŠUMAVA - Konflikt člověka a přírody, konference 24. 5. 2007
(KV, Akce pro zemědělce, 21.03.2007)
Národní zemědělské muzeum Praha

ve spolupráci s Ústavem systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR

Vás zvou na interdisciplinární konferenci

konanou pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

ŠUMAVA - Konflikt člověka a přírody


Rozvoj venkova je mojí prioritou, říká ministr zemědělství
(KV, Akce pro zemědělce, 20.03.2007)
Rozvoj venkova je mojí prioritou, říká ministr zemědělství

Datum: 12. 3. 2007,

zdroj: Zpravodaj MZe 1/2007,

rubrika: Zpravodaj MZe

Pane ministře, nedávno jste byl jmenován do čela resortu, od kterého mnoho obyvatel venkovských obcí očekává podporu -- jaké jsou Vaše priority v nové funkci?

Věřím, že politická situace se již stabilizovala. Protože zemědělství se čím dál více stává záležitostí evropskou, je mou prioritou hájit naše zájmy v Evropské unii. Chceme zajistit, aby všichni zainteresovaní mohli již v letošním roce čerpat co nejvíce peněz z evropských i národních zdrojů. Do roku 2013 bude moci Česká republika čerpat až 13 miliard korun ročně v rámci nového Programu rozvoje venkova (PRV). Uvědomuji si, že mnohé obce a celý náš venkov potřebuje cílenou finanční pomoc, aby se mohl všestranně rozvíjet. Na to se chci nyní soustředit především. Náš PRV jsme předložili Evropské komisi jako první z členských zemí. Nyní již mohou probíhat technické konzultace, které povedou ke schválení našeho Programu rozvoje venkova. Zároveň již začal jednat o konečné podobě jednotlivých opatření Monitorovací výbor PRV, kde jsou i zástupci Asociace krajů, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí ČR. Hladké čerpání co největšího objemu podpor do rozvoje venkovských regionů je tedy moji trvalou prioritu. V této souvislosti bych rád upozornil na informační kampaň, která bude v brzké době spuštěna. Jejím prostřednictvím představíme Program rozvoje venkova. O konkrétních akcích budeme veřejnost včas informovat. V souvislosti s osou III PRV, která se nejvíce týká právě rozvoje obcí a vesnic, chci také upozornit na navazující článek v tomto čísle časopisu Obec a finance.Za velmi aktuální prioritu dále považuji systematickou přípravu na naše předsednictví v EU v prvním pololetí r. 2009.

Bioplyn 2007
(KV, Akce pro zemědělce, 20.03.2007)
Mezinárodní konference bude tradičním setkáním odborníků v oblasti teorie, výroby, technologií, předpisů, projektování, výstavby a provozu zařízení na výrobu a použití bioplynu, která se bude rovněž zabývat ekologickými aspekty těchto technologií a využitím v zemědělství.

Obnovitelné zdroje energie - pozvánka na seminář
(KV, Akce pro zemědělce, 20.03.2007)
Obnovitelné zdroje energie - možnost pro zemědělské podnikatele

Místo: aula Vyšší a střední odborné školy Březnice, Rožmitálská 340, Březnice 262 72

Datum: 21. března 2007 od 9ti do 14ti hodin

Výhody, přínosy a možnosti ekoznačení a propagace ekoznačky
(KV, Akce pro zemědělce, 20.03.2007)
Seminář, který pořádá CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s mnisterstvem životního prostředí (dále MŽP) ve čtvrtek 22. března 2007 od 9.30 hodin, v budově MŽP, Vršovická 65, Praha 10, se bude zabývat Výhodami, přínosy a možnostmi ekoznačení a propagace ekoznačky.

Komunitní kompostování 2.3.2007, 2.5.2007, 26.10.2007, 6.12.2007
(KV, Akce pro zemědělce, 02.03.2007)
tento kurz je bezplatný a je určen organizovaným i samostatným zahrádkářům, představitelům obcí, členům občanských sdružení i všem zájemcům o domácí a komunitní kompostování. Cílem kurzu je poskytnout užitečné rady a nápady jak efektivním a nenáročným způsobem kompostovat na zahradě případnězaložit společné komunitní kompostoviště.

Představeno bude množství ukázek včetně exkurze na kompostárnu.

Hnojení a jeho technika 8.3.2007
(KV, Akce pro zemědělce, 02.03.2007)
tento kurz je bezplatný a je určen zemědělským poradcům a zemědělcům, kteří již v systému ekologického zemědělství hospodaří nebo se teprve rozhodují. Dále studentům škol se zemědělským nebo příbuzným zaměřením. Ostatním zemědělským odborníkům a zájemcům o ekologii.

Seminář "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ" - Vimperk
(KV, Akce pro zemědělce, 24.01.2007)
RC PRO-BIO Šumava v rámci projektu "Síť environmentálních poradenských a informačních center na Šumavě" pořádá pro zájemce o ekologické zemědělství seminář "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ".

Seminář je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.

Kurz - Praktiky ekologického zemědělství "OSEVNÍ POSTUPY A STRUKTURA PLODIN"
(KV, Akce pro zemědělce, 23.01.2007)
Kurz je určen zemědělským poradcům a zemědělcům, kteří již v systému ekologického zemědělství hospodaří nebo se teprve rozhodují. Dále studentům škol se zemědělským nebo příbuzným zaměřením. Ostatním zemědělským odborníkům a zájemcům o ekologii.

Seminář "Ekologické zemědělství" Běšiny u Klatov
(KV, Akce pro zemědělce, 23.01.2007)
RC PRO-BIO Šumava v rámci projektu "Síť environmentálních poradenských a informačních center na Šumavě" pořádá pro zájemce o ekologické zemědělství seminář "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ".

Seminář je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.

Seminář proběhne v pátek 9.2.2007 od 9:00 hodin.

Kurz Praktiky ekologického zemědělství "ZPRACOVÁNÍ MASA"
(KV, Akce pro zemědělce, 23.01.2007)
Kurz je určen zemědělským poradcům a zemědělcům, kteří již v systému ekologického zemědělství hospodaří nebo se teprve rozhodují. Dále studentům škol se zemědělským nebo příbuzným zaměřením. Ostatním zemědělským odborníkům a zájemcům o ekologii.

Kurz - Praktiky ekologického zemědělství "ZÁKLADNÍ PROGRAM PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLCE"
(KV, Akce pro zemědělce, 23.01.2007)
Kurz je určen zemědělským poradcům a zemědělcům, kteří již v systému ekologického zemědělství hospodaří nebo se teprve rozhodují. Dále studentům škol se zemědělským nebo příbuzným zaměřením. Ostatním zemědělským odborníkům a zájemcům o ekologii.

Seminář: Příčiny kalamit v lesních porostech a možnosti ochrany, obnova a rekonstrukce poškozených porostů
(KV, Akce pro zemědělce, 23.01.2007)
Dne 31. 1. 2007 se od 8. hod. v českobudějovickém hotelu Gomel uskuteční seminář Příčiny kalamit v lesních porostech a možnosti ochrany, obnova a rekonstrukce poškozených porostů. Pořádá: MVDr. Václav Prokop, tel./fax: 387 200 140, mob.: 602 832 508, prokop.mail@tiscali.cz.

Seminář: Zavádění technologií nezatěžujících živ. prostředí jako jedna z podmínek pro čerpání dotací ze strukturálních fondů v letech 2007 - 2013
(KV, Akce pro zemědělce, 23.01.2007)
Dne 31. 1. 2007 se od 9. hod. v olomoucké SZŠ (Gorazdovo nám. 1) uskuteční seminář na téma Zavádění technologií nezatěžujících živ. prostředí jako jedna z podmínek pro čerpání dotací ze strukturálních fondů v letech 2007 - 2013.


Pořádá: AGT Consulting o. s., spolufinancováno EU.

Kontakt: tel.: 605 168 608

Kurz - Praktiky ekologického zemědělství "ZPRACOVÁNÍ PŮDY"
(KV, Akce pro zemědělce, 23.01.2007)
Kurz je určen zemědělským poradcům a zemědělcům, kteří již v systému ekologického zemědělství hospodaří nebo se teprve rozhodují. Dále studentům škol se zemědělským nebo příbuzným zaměřením. Ostatním zemědělským odborníkům a zájemcům o ekologii.

Kurz - Praktiky ekologického zemědělství "Meziplodiny a zelené hnojení"
(KV, Akce pro zemědělce, 23.01.2007)
Kurz je určen zemědělským poradcům a zemědělcům, kteří již v systému ekologického zemědělství hospodaří nebo se teprve rozhodují. Dále studentům škol se zemědělským nebo příbuzným zaměřením. Ostatním zemědělským odborníkům a zájemcům o ekologii.

Kurz - ODPADOVÝ HOSPODÁŘ
(KV, Akce pro zemědělce, 23.01.2007)
Týdenní komplexní program je určen pro současné i budoucí odpadové hospodáře nejen obcí.

Přednášená témata: Odpadové hospodářství,legislativa, třídění a druhotné využití odpadů v ČR a Rakousku - porovnání. Funkce a povinnosti odpadového hospodáře.

Vzdělávací program - Odborník na biologické zpracování odpadu
(KV, Akce pro zemědělce, 23.01.2007)
Čtyřdenní intenzivní kurz zakončený certifikační zkouškou.

Uskuteční se v termínech:

12.2. - 15.2.2007

12.6. - 15.6.2007

6.11. - 9.11.2007

Kurz je zaměřen na kompostování, anaerobní digesci a mechanicko-biologickou úpravu odpadů.

Místo konání: Náměšť nad Oslavou

Praktický kurz ekologického zemědělství
(KV, Akce pro zemědělce, 18.01.2007)
V poslední době jsme zvyklí hovořit o ekologickém zemědělství zejména v souvislosti s dotacemi, jeho místem a agrární politice, odbytem biopotravin či údržbou krajiny. Hospodaření bez chemie, s využitím zásad preventivních opatření i moderních metod a techniky však vyžaduje kromě dotací a politické podpory i pořádný kus selského fortele a umu. Na to se tak trochu zapomíná. Možná proto je u nás tak málo ekofarem, které hospodaří na orné půdě a chovají ekologicky hospodářská zvířata s tržní produkcí biopotravin. Praktické zkušenosti chybí nejen zemědělcům, ale i studentům a mnohým poradcům. Proto se PRO-BIO Šumperk rozhodlo uspořádat tento cyklus prakticky zaměřených kurzů, které naváží na nově vydanou učebnici Ekologické zemědělství v praxi.

Školení - Předčasné ukončení zemědělské činnosti
(KV, Akce pro zemědělce, 18.01.2007)
BEZPLATNÉ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ

SOUHRNÉ INFORMACE O ŠKOLENÍ

termín konání: 1-denní školení, vždy středa( každý den od 8 – 16:30h )

strava zajištěna

obsazenost: max. počet přihlášených 60 osob / seminář

lektoři: zkušení a kvalifikovaní, dlouhodobě se zabývající zemědělskou tématikou způsobilí a kvalifikovaní organizátoři seminářů studijní materiály: lektoři pro Vás připravili kvalitní studijní materiály v tištěné ale i v elektronické podobě

technická vybavenost: výpočetní technika na špičkové technické úrovni

Místo: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Studentská 13, ČB- zeměd. fak.

čas: 14.2.2007 v 8:00 hod

Dopis ministrovi životního prostředí
(KV, Akce pro zemědělce, 18.01.2007)
Vážený pane ministře,

vzhledem k aktuálnosti situace Vás žádáme o schůzku ve věci rozběhnutí Programu rozvoje venkova pro rok 2007 i pro ekologické zemědělce, kterým bylo v loňském roce rozhodnutím ministerstva zemědělství zabráněno vstoupit do předchozího HRDP (Horizontálního plánu rozvoje venkova 2004-2006).

SLAVNOSTI SÝRA
(KV, Akce pro zemědělce, 11.07.2006)
Pátek 1. září 2006, Frýdlant

 Prezentace českého venkova a zemědělství

 Zdravá výživa a potraviny z blízka

 Ochutnávky sýrů z venkovských regionů ČR

 Sýry známých i méně známých značek
– velký výběr na jednom místě

 Místní produkce z Frýdlantska


BIOSLAVNOSTI ve Starém městě pod Sněžníkem
(KV, Akce pro zemědělce, 26.06.2006)
15. července, areál společnosti PRO-BIO s.r.o. od 10:00 do 22:00 hod

pozvánka zde

Zdroj:www.pro-bio.czFARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ III.
(KV, Akce pro zemědělce, 29.05.2006)
Pozvánka na seminář s mezinárodní účastí FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ III.

TERMÍN KONÁNÍ SEMINÁŘE 15. 6. 2006

MÍSTO KONÁNÍ

Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, posluchárna C 02 (z autobusového i hlavního vlakového nádraží v Brně tramvají č. 9, směr Lesná, zastávka Zemědělská)

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ BARTÁKOVA HRNCE
(KV, Akce pro zemědělce, 22.05.2006)
27.5.2006 na ekofarmě Deblín (okres Brno-venkov, nedaleko Tišnova) od 11:00 hodin, bohatý program:

- prohlídka farmy

- prodej a ochutnávka biopotravin

- cimbálová muzika

více informací na www.pro-bio.cz

Pozvánka na exkurzi: „Venkovská turistika na Šumavě“
(KV, Akce pro zemědělce, 15.05.2006)
ve středu 31. 5. 2006, v 10:15 hodin – autobusové nádraží Sušice

Pozvánka na seminář
(KV, Akce pro zemědělce, 09.05.2006)
„Venkovská turistika na Šumavě“

ve čtvrtek 25. 5. 2006 od 10:00 hodin v Sušici,

velká zasedací místnost MÚ Sušice, Náměstí Svobody 138Cílová skupina: všichni, kdo mají zájem podnikat nebo podnikají ve venkovské turistice na Šumavě

Pozvánka na exkurzi
(KV, Akce pro zemědělce, 02.05.2006)
RC PRO-BIO Šumava si Vás dovoluje pozvat na exkurzi

„Zemědělské farmy v západních Čechách se zaměřením na agro-environmentální programy“

v úterý 16. 5. 2006, sraz na autobusovém nádraží Vimperk


Tato exkurze probíhá v rámci projektu:

Síť environmentálních informačních a poradenských center v regionu Šumava

Pozvánka na letní konferenci Bioakademie 2006
(KV, Akce pro zemědělce, 24.04.2006)
PRO-BIO Svaz ekologickych zemedelcu s partnery si dovoluji pozvat vsechny se zajmem o ekolgicke zemedelstvi a biopotraviny na 6.rocnik Evropske letni akedemie ekologickeho zemedelstvi - Bioakademii 2006, ktera se uskutecni v Lednici na Morave ve dnech 29. cervna - 1.cervence 2006.


Kurz "Biologické zpracování odpadu"
(KV, Akce pro zemědělce, 07.02.2006)
Agentura ZERA dovoluje pozvat na čtyřdenní kurz s názvem : "Biologické zpracování odpadu"

konaný 13.-16.2.2006

Kurz je zaměřen na kompostování, anaerobní digesci a mechanicko-biologickou úpravu odpadů.

Místo konání: Náměšť nad Oslavou

Pozvánka na seminář pro členy PRO-BIO Šumava
(KV, Akce pro zemědělce, 23.11.2005)
„Operační program zemědělství a Horizontální rozvojový plán venkova“

Ve čtvrtek dne 1. prosince 2005 od 9:00 hodin v hotelu Vltava Vimperk

ZÁŘÍ- MĚSÍC BIOPOTRAVIN
(KV, Akce pro zemědělce, 04.08.2005)
Veškeré informace i návod jak se do akce zapojit naleznete na www.mesicbiopotravin.cz

Výzva předsedy Svazu PRO-BIO zde

Zdroj: PRO-BIO ŠumperkOZVĚNY HORŇÁCKA spojené s bělokarpatskými biodožínkami
(KV, Akce pro zemědělce, 04.08.2005)
Obec VELKÁ NAD VELIČKOU
KVATRO-EKOSTATEK, s.r.o. Velká nad Veličkou
Národopisný soubor písní a tanců VELIČKA Velká nad Veličkou
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Starý Hrozenkov
PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov

zvou srdečně všechny příznivce folklóru, ekologického zemědělství a Bílých Karpat

na IX. ročník folklórního festivalu

OZVĚNY HORŇÁCKA

spojeného

s BĚLOKARPATSKÝMI BIODOŽÍNKAMIVELKÁ NAD VELIČKOU

sobota 20.8.2005

| 0-50 | 50-69 |

Na začátek stránkyČtenář

Vyhledávání dle data

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!

Program rozvoje venkova: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační či

Projekt: 09/007/1310b/231/003218

Aktivity 2010

PROJEKT: Odborné vzdělávání pro zemědělce 2008

Projekt: 08/004/13100/231/001588

Aktivity 2009

Program rozvoje venkova I.3.1: Odborné vzdělávání pro zemědělce


     Archiv
 ISSN 1801-4216

Program rozvoje vnkova
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

logo ESF a vlajka EU
Tento web je financován Evropskou Unií, Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.


www.info-sumava.cz vše o Šumavě na jednom místě

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server