Regionální centrum PRO-BIO Šumava

Informační web pro ekologické zemědělce     www.pro-bio.stachy.cz

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 77 nalezených)

| 0-50 | 50-77 |
SZIF chystá vyplácení příspěvku na hospodaření v méně příznivých oblastech
(KV, Dotace a podpory, 30.10.2008)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal rozesílat rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatelům hospodařícím v méně příznivých oblastech (LFA). Vydání rozhodnutí přímo předchází samotným výplatám.Čtvrté kolo příjmu žádostí o čerpání z PRV se rozběhne v červnu
(KV, Dotace a podpory, 05.05.2008)
Zpřesněná pravidla pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR schválil dnes ministr zemědělství Petr Gandalovič Žadatelé mohou projekty zpracované podle těchto pravidel podávat ve 4. kole příjmu žádostí o podporu v opatřeních Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a Podpora cestovního ruchu od 10. do 30. června.

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 2008
(KV, Dotace a podpory, 28.04.2008)


….PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 2008….

JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS)

PLATBY V RÁMCI MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ (LFA)

PLATBY V RÁMCI OBLASTÍ NATURA 2000

NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

NÁRODNÍ DOPLŇKOVÉ PLATBY K JEDNOTNÉ PLATBĚ

NA PLOCHU (TOP-UP)

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ (AEO)

PODPORA PĚSTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH PLODIN (EP)

ODDĚLENÁ PLATBA ZA CUKR (SSP)

ODDĚLENÁ PLATBA ZA RAJČATA (STP)

zdroj: www.agrovenkov.cz

SZIF vyplatil již přes miliardu Kč na Agroenvironmentální opatření
(KV, Dotace a podpory, 07.04.2008)
Na konci února bylo Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) zahájeno vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace za rok 2007 (dále jen „rozhodnutí“) na Agroenvironmentální opatření (AEO) na závazky v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (tzv. původní závazky). První platby dotace na základě pravomocných rozhodnutí pak byly provedeny ve prospěch žadatelů v průběhu března. K 31. březnu 2008 pak bylo vydáno již 5 866 rozhodnutí o poskytnutí dotace na cca 1 304,96 mil.Kč a z toho proplaceno 4 791 žádostí v celkovém objemu vyplacených prostředků 1 196 777 973,97 Kč.

Národní doplňkové platby k přímým podporám prošly novelizací
(KV, Dotace a podpory, 04.04.2008)
Novela nařízení vlády, kterou dnes předložil ministr Petr Gandalovič, upravuje administraci systému poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám od roku 2008 dále. Doplňkové platby budou nadále směřovat především do sektorů zemědělství znevýhodněných systémem jednotné platby na plochu zemědělské půdy, oproti minulým úpravám se podstatně sníží administrativní zátěž.

Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění
(KV, Dotace a podpory, 04.04.2008)
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) začal 25. března přijímat žádosti o investiční podporu instalace kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systémů pro ohřev užitkové vody či pro přitápění, a také pro instalaci tepelných čerpadel. Žádosti bude přijímat až do 31. prosince 2008.

SZIF připravuje rozšíření služeb pro žadatele o dotace
(KV, Dotace a podpory, 28.03.2008)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připravuje pro největší skupinu žadatelů o dotace zásadní rozšíření svých služeb, které povede ke zvýšení komfortu zemědělců při podávání žádostí.

….pokračování článku ….

zdroj: www.szif.cz

Schválené Žádosti o dotaci v rámci druhého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – OSA I
(KV, Dotace a podpory, 28.03.2008)
Státní zemědělský intervenční fond dne 20.března 2008 schválil Žádosti o dotaci v rámci druhého kola příjmu žádostí (5.11. – 26.11.2007) Programu rozvoje venkova.

….pokračování článku ….

zdroj: www.szif.cz


Gandalovič schválil harmonogram projektových opatření
(KV, Dotace a podpory, 14.12.2007)
Ministr zemědělství Petr Gandalovič dnes schválil harmonogram spouštění jednotlivých projektových opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2008.

Zaregistrované žádostí 2. kola příjmu žádostí
(KV, Dotace a podpory, 07.12.2007)
Přehled zaregistrovaných žádostí 2. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření programu rozvoje venkova (5.11. - 26.11.2007) podle RO SZIF a jednotlivých opatření

Sazby TOP-UP a SAPS 2007
(KV, Dotace a podpory, 30.11.2007)
Přehled sazeb národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007 (Top Up) v Kč za jednotku u položek: chmel, len na vlákno, orná půda, bramborový škrob-couplovaný a decouplovaný, přežvýkavci. Informace o sazbě jednotné platby na plochu pro rok 2007 (SAPS) v Kč na hektar s příslušnou sazbou EUR/ha a kurzem Kč/EUR..........

.......... pokračování článku

zdroj: www.mze.cz

Stanovení sazeb na SAPS a Top-Up pro rok 2007
(KV, Dotace a podpory, 21.11.2007)
Ministerstvo zemědělství ČR stanovilo sazby pro jednotnou platbu na plochu (SAPS) a národní doplňkové platby (Top-Up) pro rok 2007. U SAPS byla sazba na jeden hektar zemědělské půdy stanovena ve výši 101,3905 EUR, tj. 2 791,50 Kč/ha. Pro národní doplňkové platby Top-Up jsou sazby platné pro rok 2007 uvedeny v následující tabulce

Rozesílání rozhodnutí LFA začne zítra
(KV, Dotace a podpory, 19.10.2007)
Dne 16.10.2007 začne SZIF rozesílat první rozhodnutí na "Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)". Informaci potvrdil tiskový mluvčí SZIF. Zdroj: Svaz marginálních oblastí, 15.10.2007, www.lfa.cz

Startuje podpora výrobců biopotravin a ekologických zemědělců v rámci Programu rozvoje venkova
(KV, Dotace a podpory, 19.10.2007)
Problematika ekologického zemědělství a produkce českých biopotravin je jednou z priorit ministerstva zemědělství. V pondělí 8. října ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlásil druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013.

SZIF začal rozesílat první rozhodnutí na LFA a Česká republika tak zahájí čerpání z rozpočtu EU
(KV, Dotace a podpory, 19.10.2007)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) včera začal rozesílat rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatelům hospodařícím v méně příznivých oblastech (LFA). Bylo podáno více než 10 tisíc žádostí a v nejbližší době bude žadatelům vyplaceno až 2,8 mld. Kč. Tyto finanční prostředky budou vypláceny v rámci Bruselem schváleného Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. Rezort zemědělství je tak prvním, kterému se podaří čerpat finanční prostředky ze zdrojů EU již v roce 2007.

Startuje druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova
(KV, Dotace a podpory, 09.10.2007)
Tisková zpráva

V Praze dne 8. října 2007

Startuje druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

3,635 mld. korun je vyčleněno pro druhé kolo pro podávání žádostí o dotace z programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlásil dnes na tiskové konferenci termín příjmu žádostí, který potrvá do 26. listopadu. Podporovaná opatření zahrnují pozemkové úpravy, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům nebo obnovu a rozvoj vesnic. Dostane se i na rozvoj cestovního ruchu na venkově, ochranu tamního kulturního dědictví a vzdělávání farmářů. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz.

Druhé kolo žádostí o podporu z PRV odstartuje v září
(KV, Dotace a podpory, 31.08.2007)
Tisková zpráva

České Budějovice 24. srpna 2007
Druhé kolo žádostí o podporu z PRV odstartuje v září
Program rozvoje venkova (PRV) a další programy Evropské unie patří k nejvýznamnějším podporám, které pomohou rozvinout podnikatelskou činnost zemědělcům a zkvalitnit život na českém venkově. Druhé kolo žádostí o podporu z PRV odstartuje v září.

Na dnešním semináři Podpory pro venkov, který byl součástí odborného doprovodného programu výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, význam PRV zdůraznil ministr zemědělství Petr Gandalovič. Program rozvoje venkova ČR byl spolu se švédským programem schválen Evropskou komisí jako první program rozvoje venkova pro období 2007 – 2013 ze 27 členských zemí a celkového počtu více než 90 programů. „Ministerstvo zemědělství klade maximální důraz na informovanost veřejnosti o PRV jakožto hlavním finančním nástroji resortu. Od počátků vzniku programu jsme dbali na to, aby podpora z programu byla vyvážená jak pro zemědělství tak pro rozvoj života na venkově,“ uvedl ministr Petr Gandalovič. Od 9. do 20. června letošního roku proběhlo první kolo žádostí, které se týkalo opatření Modernizace zemědělských podniků, Zahájení činnosti mladých zemědělců a Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Podle Gandaloviče byl ze strany žadatelů o podporu vysoký zájem, celkově bylo předloženo více než 1.300 žádostí, na které budou čerpány prostředky o celkové částce téměř 2 mld. korun.
Druhé kolo žádostí bude vyhlášeno v září, přičemž plánovaný příjem žádostí se uskuteční v říjnu.První kolo žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova ČR startuje
(KV, Dotace a podpory, 12.06.2007)
Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlašuje dnešním dnem první kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013.

Evropská komise schválila Program rozvoje venkova ČR
(KV, Dotace a podpory, 28.05.2007)
23.05.2007

Česká republika je společně se Švédskem první zemí, které Evropská komise schválila Program rozvoje venkova. Druhé kolo schvalovací procedury na půdě Výboru pro rozvoj venkova Evropské komise skončilo dnes dopoledne úspěchem českého vyjednávacího týmu.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
(KV, Dotace a podpory, 02.05.2007)
Tato metodika je určena žadatelům o dotace v rámci AEO, což je jedno ze stěžejních opatření osy II PRV. Cílem AEO je podpora způsobů využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí a krajiny, podpora zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny. Základní podmínkou pro poskytování finanční podpory v AEO je uzavření pětiletého závazku a v rámci tohoto závazku každoroční podávání žádosti o poskytnutí dotace.

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 2007
(KV, Dotace a podpory, 02.05.2007)
JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS)
PLATBY V RÁMCI MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ (LFA)
PLATBY V RÁMCI OBLASTÍ NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
PODPORA PRO PĚSTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH PLODIN (EP)
ODDĚLENÁ PLATBA ZA CUKR (SSP)

Sazba na eko-TTP v roce 2007 bude 71 EUR/ha
(KV, Dotace a podpory, 24.04.2007)
Kompenzační sazba na ekologické travní porosty z Programu rozvoje venkova bude činit 71 EUR, tedy 1.954 Kč. Rozhodla o tom ve středu 11.4.2007 vláda na návrh ministerstva zemědělství. Vyplývá z toho, že ekonomická újma, která ekologickým zemědělcům vzniká hospodařením na trvalých travních porostech, bude kompenzována jen ze zhruba 74-ti procent.

V rámci prvního kola příjmu žádostí PRV může být rozděleno bezmála 2,3 miliard Kč
(KV, Dotace a podpory, 30.03.2007)
V letošním roce bude v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova (PRV), vyhlášených v prvním kole příjmu žádostí rozdělena zemědělcům celková částka téměř 2,3 miliardy korun. Uvedla to dnes mluvčí Ministerstva zemědělství ČR (Mze) Táňa Králová s tím, že ministerstvo upozorňuje žadatele, aby si již s předstihem začali vyřizovat dokumentaci ke stavebnímu povolení, které bude jednou ze základních povinných příloh projektu.


Informace pro žadatele na opatření Lesnictví
(KV, Dotace a podpory, 20.03.2007)
Nové formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu pro rok 2007.

Žádosti o dotaci na péči a náhradu se podávají na místně příslušné Zemědělské agentuře a pozemkovém úřadě (ZA-PÚ). Žádost o dotaci musí být doručena na příslušné ZA-PÚ nejpozději do 30.4. 2007

Formulář žádosti naleznete zde

zdroj: www.szif.cz

Podpora obnovy venkova 2007
(KV, Dotace a podpory, 16.02.2007)
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo na svých webových stránkách Zásady programu „Podpora obnovy venkova“ pro poskytování dotací v roce 2007 (č.j. 2939/2007-72). Tím byly zrušeny Zásady pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova z roku 1997, aktualizované 8 doplňky (naposledy v roce 2005 s upraveným názvem podprogram Podpora obnovy venkova). Obsah zásad a způsob administrace programu Podpora obnovy venkova byl sjednocen s ostatními programy podpory regionálního rozvoje, což přineslo oproti roku 2006 řadu změn.

Zásady pro poskytování dotací na rok 2007
(KV, Dotace a podpory, 11.02.2007)
Ministerstvo zemědělství na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č. 252/1997 Sb.“, v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 162 ze 7. schůze konané dne 13. prosince 2006, vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled grantů vyhlášených Jihočeským krajem na rok 2007
(KV, Dotace a podpory, 30.01.2007)
přehled grantů JK 2007

zdroj:www.kraj-jihocesky.cz

Desáté kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství
(KV, Dotace a podpory, 02.05.2006)
Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje desáté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Realizované projekty - OPERAČNÍ PROGRAM
(KV, Dotace a podpory, 08.12.2005)
V roce 2005 byly našimi členy realizovány v rámci Operačního programu, opatření 1.1.1. - nákup strojů následující projekty :

Administrace vratky spotřební daně na tzv. „zelenou naftu“ v roce 2005
(KV, Dotace a podpory, 15.04.2005)
souvislosti se změnou § 57 odstavce 6 zákona č. 693/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s platností od 1.1.2005, dochází ke změně vyhlášky č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu a nároku na vrácení spotřební daně na tzv. „zelenou naftu“.

Výzva zemědělcům – blíží se konec lhůty pro požádání o dotace na agroenvironmentální opatření
(KV, Dotace a podpory, 15.04.2005)
Zájemci o dotaci v rámci programu Agroenvironmentálních opatření (AEO) musí do 30. dubna 2005 (resp. 2. května 2005) podat žádost o dotaci a nahlásit změnu výměry zemědělské půdy, zařazené do příslušného AEO.

Výklad ke změnovým žádostem pro Agroenvironmentální opatření.
(KV, Dotace a podpory, 15.04.2005)
Postup oznamování změn výměry po 1.1.2005 včetně u půdních bloků/dílů zařazených do Agro-environmentálních opatření: Změny půdních bloků/dílů zařazených do AEO hlaste až od března na změnových formulářích SZIF.

HRDP - Zakládání skupin výrobců
(KV, Dotace a podpory, 05.04.2005)
Informace pro žadatele, kteří chtějí být zařazeni do programu pro zakládání skupin výrobců.


Program podpory předčasného ukončení zemědělské činnosti spuštěn
(KV, Dotace a podpory, 04.04.2005)
Od 7.3.05 je možné požádat o zařazení do programu Předčasné ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, který MZe nabízí v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova.

Příjem žádostí do OP zemědělství
(KV, Dotace a podpory, 04.04.2005)
Příjem žádostí pro Operační program Zemědělství: 14. 3. - 8. 4. 2005.

Budou přijímány projekty na všechna opatření kromě těch, které se týkají pořízení zemědělských strojů, pozemkových úprav a podopatření LEADER+. Projekty pro zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy je možno předkládat až do 31.5.2005.

Zdroj: Ministerstvo zemědělstvíPříjem žádostí o podporu z OP zemědělství
(KV, Dotace a podpory, 17.02.2005)
Páté kolo příjmu žádostí (druhé kolo v roce 2005) o podporu z Operačního programu Zemědělství pro rok 2005.

Dne 14. února vyhlásil ministr zemědělství Jaroslav Palas termín pro příjem žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství.

Úprava sazeb vyrovnávacích příspěvků na pomoc méně příznivým oblastem a na agroenviromentální opatření
(KV, Dotace a podpory, 05.08.2004)
Vyjádření MZe ze dne 16. 7. 2004 Zdroj: mze 16.7.2004

Termín sekání travních porostů
(KV, Dotace a podpory, 05.08.2004)
Tisková zpráva MZe zedne 22. 7. 2004 Zdroj: mze 22.7.2004

Žadatelé mají povinnost ohlásit SZIF skutečný termín první seče travních porostů
(KV, Dotace a podpory, 05.08.2004)
Nepříznivé počasí v červnu a červenci letošního roku je oprávněným důvodem, který mohli žadatelé o dotaci u agroenvironmentálního opatření - sekání travních porostů a opatření LFA (HRDP) uvést ve svém oznámení o neuskutečnění první seče luk ve stanoveném termínu do 15. července 2004. Informovala o tom mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Jitka Sluková. Podle jejích údajů podali v termínu do 29. července nejvíce oznámení žadatelé o odklad seče v regionu Hradec Králové, kde jich bylo evidováno 132, nejméně v regionu Brno - pouze 6 oznámení.

Zdroj: Agris 2.8.2004

PROGRAM PRO VÝPOČET FINANČNÍ ZDRAVÍ PODNIKU PRO OP ZEMĚDĚLSTVÍ
(KV, Dotace a podpory, 21.05.2004)
Tento výpočet je nezbytnou součástí žádosti pro příjemce finanční pomoci z Operačního programu "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství" účtujících jak v podvojném, tak v jednoduchém účetnictví. Každému zájemci, který na těchto www stránkách provede výpočet finančního zdraví podniku je při jeho prvním přístupu vygenerováno heslo, které může použít pro opakovaný přepočet finančního zdraví podniku. V takovém případě nemusí znovu zadávat celou tabulku vstupních ekonomických ukazatelů, ale může provést pouze úpravu jim vybraných ukazatelů. Z tohoto důvodu je vhodné si vygenerované heslo poznamenat nebo stránku s tímto heslem vytisknout. Firma AgroKonzulta nabízí všem zájemcům zdarma možnost provést si výpočet uvedeného ukazatele.

SZIF - Přímé platby - jednotná platba na plochu (SAPS)
(KV, Dotace a podpory, 13.05.2004)
Žadatel, podnikatel v zemědělství, může žádat o dotaci v rámci jednotné platby na plochu. Je povinen splnit podmínky definované Nařízením vlády č. .... a Nařízením Komise č. 2199 ze dne 16. prosince 2003.

Zde naleznete Příručku pro žadatele, Žádost,...

Zdroj:SZIF

SZIF - HRDP - Agro-environmentální opatření
(KV, Dotace a podpory, 13.05.2004)
Zde naleznete Metodiku, Příručku pro žadatele, Žádosti, postup při vyplňování žádosti,...

Zdroj:SZIF

SZIF - HRDP - Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními
(KV, Dotace a podpory, 13.05.2004)
Zde naleznete Příručku pro žadatele, Žádost, Metodiku k provádění opatření,...

Zdroj:SZIF

| 0-50 | 50-77 |

Na začátek stránkyČtenář

Jméno:

Heslo:


Zaregistrovat
Zapomenuté heslo

Vyhledávání dle data

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!

Program rozvoje venkova: Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační či

Projekt: 09/007/1310b/231/003218

Aktivity 2010

PROJEKT: Odborné vzdělávání pro zemědělce 2008

Projekt: 08/004/13100/231/001588

Aktivity 2009

Program rozvoje venkova I.3.1: Odborné vzdělávání pro zemědělce


     Archiv
 ISSN 1801-4216

Program rozvoje vnkova
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

logo ESF a vlajka EU
Tento web je financován Evropskou Unií, Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.


www.info-sumava.cz vše o Šumavě na jednom místě

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server